Lezingen

Ricardo heeft het voorrecht gehad enkele honderden lezingen en presentaties te mogen verzorgen voor groepen uiteenlopend van twee tot meer dan achthonderd man.

Het standaardtarief voor een lezing bedraagt Euro 1.500,-

Ricardo verzorgt in 2017 lezingen in zeven buitengewoon interessante onderwerpen die hij bespreekt met zijn toehoorders. Alle lezingen en presentaties zijn zeer interactief.

De zeven onderwerpen die geboekt kunnen worden zijn:

1.Religie en uw klant – welke invloed heeft religie op uw klant? Voor een periode van meer dan 1.700 jaar heeft religie het denken van de inwoners van Europa zeer sterk beïnvloed. Wat er wel en niet mocht werd gedicteerd door kerkgenootschappen. Hoe heeft dit onderwijs invloed gehad op de besluitvorming van consumenten. Welk effect op het denken is er inmiddels ontstaan in de geest van de nieuwe generatie die religie duidelijk op een lager pitje of zelfs helemaal vaarwel hebben gezegd. Tijdens deze boeiende presentatie krijgt u een verbluffend inzicht in de grote invloed op de maatschappij van 1.700 jaar kerkelijke leringen en de trends en consumentenontwikkeling die zijn ontstaan nu religieuze voorschriften in een snel tempo naar de achtergrond verdwijnen.

2. Meer presteren?  Ga minder werken!

Uit onderzoek onder meer dan 2.000 CEO’s wereldwijd is gebleken dat zij creativiteit omschrijven als de belangrijkste eigenschap die een goede CEO moet bezitten. Dit geldt in het verlengde ook voor alle leidinggevenden op ieder niveau. Creativiteit is de spil van de economie. Lijnrecht op creativiteit staat echter werkdruk. Psychologisch onderzoek toont aan dat wanneer de geest in beslag genomen wordt door het moeten inspannen voor dagelijkse taken er een (sterk) verlaagde creativiteit ontstaat. Onderzoek toont echter ook aan dat als de geest de tijd krijgt om bestaande, reeds verworven informatie goed te verwerken, de geest automatisch nieuwe verbanden legt - oftewel er nieuwe ideeën ontstaan over hoe zaken beter kunnen. Creativiteit en werkdruk staan derhalve haaks op elkaar.

Tijdens deze inspirerende lezing laat Ricardo zien hoe managers en bestuurders meer resultaat kunnen behalen door bewust minder druk op het denkvermogen te leggen.

3. Bestuurders versus ondernemers

Ricardo beschouwt de functie ondernemer als essentieel voor iedere onderneming.

Teveel bedrijven beschikken niet (meer) over een ondernemer. Deze is overleden, vertrokken of komt door alle hectiek totaal niet meer toe aan ondernemen.

Het moge duidelijk zijn dat niet iedere ondernemer een goed bestuurder is noch iedere bestuurder een genadig ondernemer. Sterker nog - in de meeste gevallen lopen de profielschetsen voor beide 'functies' zeer sterk uiteen! Vreemd genoeg worden bij veel bedrijven de beide functies toch vervuld door mensen met een totaal ongeschikt profiel. Bestuurders ondernemen en ondernemers besturen. Dit heeft vaak desastreuze gevolgen en Ricardo schat de jaarlijkse economische schade van deze verkeerde bezetting van functies op meer dan 100 biljoen euro.

Kansen worden niet benut door zittend bestuur, en ondernemers helpen hun eigen kracht om zeep door zich bezig te houden met dagelijks routine klussen en trouble shooting.

Deze uiteenzetting bespreekt waarom bedrijven zowel een bestuur als een ondernemer in huis nodig hebben en waarom personen niet beide rollen tegelijkertijd kunnen vervullen.

4. Business Art Philosophy

In 2006 introduceerde Ricardo Beij de Business Art Philosophy. In deze lezing zet hij interactief uiteen waarom het succesvol, productief en voldoeningschenkend kan zijn om bedrijfsvoering minder vanuit het hokje 'winst maken' te benaderen en bedrijfsvoering juist meer te benaderen vanuit creativiteit. Ondernemen is een vorm van kunst: De onderneming is een product van het denken, gevoel, schaven en bijschaven van de ondernemer die met al deze inspanningen zijn visie tot leven brengt! Op een manier zoals Rembrandt zijn schilderijen schilderde. Met veel geduld, doorzettingsvermogen en visie. Ondernemingen zijn mooie kunstwerken omdat het symfonieën zijn waarin ondernemer, zijn levenspartner, werknemers, klanten en aandeelhouders gezamenlijk genieten van hetgeen ten 'gehore' wordt gebracht. Het kan voor een ondernemer vreugdevol zijn om zichzelf te bezien als dat wat hij ook is: een zakelijk kunstenaar. 

Deze benadering geeft nieuwe inzichten in de manier waarop iedere belanghebbende partij een aandeel kan hebben in het uiteindelijk doel: het ten gehore brengen van een prachtige symfonie die zowel ondernemer, zijn levenspartner en eventuele kinderen, de werknemers, klanten en aandeelhouders in vervoering brengt!

Dat is het doel van iedere onderneming: een prachtig commercieel optreden dat de luisteraar tot grote hoogte brengt!

Ricardo geeft handvatten om bestaande succesvolle ondernemingen te beoordelen naar de maatstaf van een symfonie.

5. Companies Legacy

In veel economische leerboeken wordt winst maken beschreven als voornaamste doel van een onderneming. Helaas heeft deze eenzijdige benadering waar iedere ondernemer en bestuurder nog steeds mee opgroeit geleid tot heel veel schade aan mens en planeet. Welke erfenis laat jij als onderneming achter. Als jouw bedrijf over 10 jaar is overgenomen of om welke reden niet meer mocht bestaan, of juist is gegroeid, wat valt er dan te zien als je omkijkt?

Plezier, gelukkige werknemers, bijdrage aan het welzijn van de planeet zijn een paar indicatoren waaraan je het succes van je onderneming eveneens kunt meten. Dat leidt vaak ook tot een hoger commercieel resultaat waardoor je ook die doelen, of juist die financiële doelen behaalt!

Deze presentatie helpt ondernemingen zichzelf te onderzoeken in de manier waarop zij hun erfenis opbouwen.

6. Werken en belonen - de nieuwe 'regels'

Decennia lang was er een vaststaande verhouding tussen werkgever en werknemer. Werkgever zette werkopdrachten uit, werknemer voerde deze opdrachten uit naar eer en geweten. In ruil voor dit werk verschafte werkgever loon en werknemer was dankbaar, bij de gratie werkgever, dat hij mocht werken in het bedrijf en daar geld voor kreeg.

Het geld werd besteed aan vaste lasten en wat overbleef werd opzij gezet. Dit proces bleef zich wekelijks herhalen tot ongeveer de 65-jarige leeftijd van werknemer. Pensioen volgde en een vervanger werd gezocht voor de vertrekkende dienstdoener.

Als je dit scenario voorlegt aan de gemiddelde tiener van nu zal hij nog net niet gaan overgeven.

Denkbeelden over de manier waarop mensen hun werk willen uitvoeren en de manier waarmee ze hiervoor beloond willen worden veranderen in een zeer hoog tempo.

Om goed in te spelen op deze snelle veranderingen is het verstandig meer kennis te hebben over de behoeften van de huidige vijftigers, veertiger, dertigers, twintigers en de aankomende werkende generatie.

Deze inspirerende lezing toont aan hoe het nadenken over het welbevinden van de werknemers de geluksbeleving van zowel werknemer als werkgever verhoogt. Meer geluk leidt weer tot meer productiviteit waardoor doelstellingen op ffinancieel gebied worden gehaald!

7. Nederland - Bouwland

Ons land heeft een zeer rijke historie als het gaat om duurzaam bouwen. Onze technieken zijn een belangrijk exportproduct geworden wereldwijd. Opvallend is echter het gebrek aan dynamiek op veel bouwterreinen.

Bouwvakkers, loonwerkers en onderaannemers, lijken zal zombies te arriveren op werk en zonder bevlogenheid
hun werk te verrichten. Terwijl er een schitterende woontoren, nieuwe school, park of bedrijvenpark verrijst!

Reden tot verheuging feitelijk.

Communicatie, en veelal het gebrek hieraan, liggen ten grondslag aan de ietwat doodse sfeer op bouwplekken.

Deze lezing, geschreven voor bouwondernemingen, geeft inzichten in de manier waarop bouwen kan worden benaderd waarbij de individuele bouwers aan de hand van stimulatie in woord en beloning  meer geluk ervaren tijdens het bouwen en hierdoor energieker worden. Deze energie zorgt voor een hogere kwaliteit en snellere productie en komt zowel de geluksbeleving als de dynamiek ten goede, Het zorgt voor energieke bouwplaatsen waar het gonst van activiteit en er gelachen wordt door kundige bouwers en hun uitvoerders!

Tot slot:

Alle lezingen zijn volledig in eigen beheer ontworpen en geschreven en zijn geen afleidingen van heersende opvattingen en inzichten.

Daarnaast kunnen er ook onderwerpen op verzoek worden verzorgd. Ricardo neemt het onderwerp in behandeling en bouwt het uit tot een smaakvolle lezing. Meerprijs voor onderwerpen op verzoek bedraagt Euro 1.500,-

U kunt Ricardo Beij boeken als spreker. Ricardo heeft een zevental verschillende unieke thema's ontwikkeld voor zowel bestuur van (internationale) organisaties als voor kleine groepen managers.

In de afgelopen jaren heeft Ricardo meer dan tweehonderd lezingen en presentaties verzorgd voor een publiek variërend van 2 tot meer dan achthonderd man.

Ook voor zijn lezingen geldt: No cure No Pay. Ricardo werkt uitsluitend met 100% tevreden clientèle. Is de impact van de presentatie onvoldoende of niet aansprekend worden er geen kosten berekend.

Ricardo garandeert diepe inzichten in het menselijk denken met een praktische vertaling naar het dagelijks handelen!